Värmdö Scenskola
WE DO ART

Stolt konstaterar vi att många av våra elever kvalificerar sig och blir antagna till scenisk högre utbildning inom dans, teater och musik.
Flera av våra elever har även engagerats i flera professionella sammanhang.

Vår framgångsrika och unika ungdoms föreställningsprojekt

Vi har en unik process som går från träning i respektive sceniskt område;Teater Dans Sång Musik på höstterminen till en produktionsinriktad vårtermin där alla våra elever medverkar, där alla får stå på scen och där vi blandar och presenterar skolans sceniska uttryck i en gemensam föreställning.
Något vi vill kalla för ett fantastiskt ungdomsteaterprojekt.
Vi som undervisar är professionella regissörer,
skådespelare,dansare, musiker och artister och vi har alla en önskan att dela med oss av den kuskap vi själva har i våra konstnärliga yrken.

Manusbibliotek
Hyr gärna manus från oss.
Bearbetade och dramatiserade klassiker för barn och ungdomar med många rollkaraktärer Författare som W. Shakespeare, A. Strindberg, Ch. Dickens, J.M. Barrie, M. Ende och Bröderna Grimm.
Se mer under produktioner
.

Riktlinjer för skolans uppdrag gällande mål, normer och värden samt likabehandlingsplan.

Klicka Här

WE DO ART
1990-2019

Ett stort tack till stadens bästa dansare, skådespelare, musikanter och sångare för alla fantastiska föreställningar, uppspel, framträdanden, öppna lektioner och konserter.
Nu önskar vi er alla ett riktigt härligt sommarlov och hoppas så klart att vi ses igen i höst. // Teamet

Info om höstterminen 2019
Vi kommer att flytta in i det s.k. Centrumhuset, tidigare Nordeabankens lokaler, internt kan vi på skoj kalla huset för KULTURBANKEN.
Lokalerna ligger mitt emot Lilla Coop, alltså bara en flytt på ca 50 meter. Vi kommer att kunna behålla alla kurser och schemat kommer att ligga kvar som tidigare.

Höstterminen startar vecka 35.

 

  

 

 


 

 

 

 

 


Höstterminen 2019

Terminsstart vecka 35
Vi gör uppehåll i verksamheten under höstlovet.
Terminen avslutas med öppna lektioner vecka 49.

Redan inskriven elev behåller sin plats till dess att en avanmälan görs.

Om du inte vill fortsätta vill vi ha din avanmälan snarast.
Vi mail eller telefon.

Våra nya lokaler
Centrumhuset (Tidigare Nordea)
Gustavsbergs centrum mitt emot Lilla Coop butiken.

Gustavsbergs Teater. Gustavsbergs centrum.

Kolla gärna klippen på scenskolans
YouTube kanal där du nu kan se flera produktioner i sin helhet.

Du är alltid välkommen till oss. Vi tar emot elever löpande hela terminen.

Antal lektionstillfällen
Höstterminen 14 ggr
Vårterminen 13 ggr då vårterminen avslutas med föreställningar, uppspel och framträdande.

GDPR

Enligt dataskyddsförordningen måste vi informera om vilka personuppgifter vi har, till vilket ändamål och hur vi hanterar personuppgifterna.
De uppgifter vi har är elevens namn och personnr, adress, telefon och mail.
Elevens namn och adressuppgifter används vid fakturering. Fakturan skickas till målsman för eleven. Uppgifterna kommer endast att lämnas ut till Värmdö Kommuns egen enkätundersökning.
Vi lämnar inte ut mailadresser.
För att få publicera fotografier och videos från våra föreställningar behöver vi ha tillstånd av den avfotograferade eller dennes målsman.
Vi ber er meddela oss om ni inte godkänner utlämnandet av namn och adressuppgifter samt publicering av bilder/videos.


 


 

| Värmdö Scenskola | Box 107 134 22 Gustavsberg | 08 - 570 276 10 | info@varmdoscenskola.nu | PG 4251555-1 |

Design Wilgot Hansson © 2018 Värmdö Scenskola

 

 

 


S