Värmdö Scenskola
WE DO ART

Stolt konstaterar vi att många av våra elever kvalificerar sig och blir antagna till scenisk högre utbildning inom dans, teater och musik.
Flera av våra elever har även engagerats i flera professionella sammanhang.

Vår framgångsrika och unika ungdoms föreställningsprojekt

Vi har en unik process som går från träning i respektive sceniskt område;Teater Dans Sång Musik på höstterminen till en produktionsinriktad vårtermin där alla våra elever medverkar, där alla får stå på scen och där vi blandar och presenterar skolans sceniska uttryck i en gemensam föreställning.
Något vi vill kalla för ett fantastiskt ungdomsteaterprojekt.
Vi som undervisar är professionella regissörer,
skådespelare,dansare, musiker och artister och vi har alla en önskan att dela med oss av den kuskap vi själva har i våra konstnärliga yrken.

Manusbibliotek
Hyr gärna manus från oss.
Bearbetade och dramatiserade klassiker för barn och ungdomar med många rollkaraktärer Författare som W. Shakespeare, A. Strindberg, Ch. Dickens, J.M. Barrie, M. Ende och Bröderna Grimm.
Se mer under produktioner
.

Riktlinjer för skolans uppdrag gällande mål, normer och värden samt likabehandlingsplan.

Klicka Här

WE DO ART
1990-2019

Djungelboken
På Scenskolansvis
Fredag 10 maj kl.19.30
Fritt efter Rudyard Kiplings novellsamling Djungelboken.
Vi har flyttat handlingen till storstaden.
En otäck och farlig miljö där det är lätt att gå vilse.

Välkommen till Gustavsbergs Teater
Biljettpris: 50 kr
Vi säljer biljetter 1 timma innan föreställningen.
Betalar gör du med SWISH

073-0330721

Sångkonsert
Onsdagen 22 maj kl.17.30
Scenen Ung-Kulturhuset Gurraberg

Välkomna på avslutningskonsert fär sångarna på Värmdö Scenskola.
Vi bjuder på kaffe och visar var i processen varje person är.

  

 

 


 

 

 

 

 


Vårterminen 2019
Terminsavslut
Teaterlektioner under vecka 19 på ordinarie lektionstider.

Danslektioner under vecka 19 på ordinarielektionstid.

Musiklektioner under vecka 20 på ordinarie lektionstid.

Sånglektioner under vecka 21 på ordinarielektionstid.

Sångkonsert onsdag 22 maj kl.17.30.

Lokalfrågan
Scenskolan har kvar all verksamhet på Ung-Kulturhuset hela vårterminen. Det innebär att alla lektioner ligger kvar precis som vanligt.


Lokalfrågan mer aktuell än någonsin!
Som ni säkert har läst i NVP står Scenskolan utan lokaler i höst.
Löses inte lokalfrågan kommer vi att behöva stöd och hjälp från Er alla för att gemensamt kunna påverka våra politiker.

NVP:s artikel
läs här


Ung-Kulturhuset
Gustavsbergs centrum ovanpå lilla Coop butiken.

Gustavsbergs Teater. Gustavsbergs centrum.

Kolla gärna klippen på scenskolans
YouTube kanal där du nu kan se flera produktioner i sin helhet.

Du är alltid välkommen till oss. Vi tar emot elever löpande hela terminen.

Antal lektionstillfällen
Höstterminen 14 ggr
Vårterminen 13 ggr då vårterminen avslutas med föreställningar, uppspel och framträdande.

GDPR

Enligt dataskyddsförordningen måste vi informera om vilka personuppgifter vi har, till vilket ändamål och hur vi hanterar personuppgifterna.
De uppgifter vi har är elevens namn och personnr, adress, telefon och mail.
Elevens namn och adressuppgifter används vid fakturering. Fakturan skickas till målsman för eleven. Uppgifterna kommer endast att lämnas ut till Värmdö Kommuns egen enkätundersökning.
Vi lämnar inte ut mailadresser.
För att få publicera fotografier och videos från våra föreställningar behöver vi ha tillstånd av den avfotograferade eller dennes målsman.
Vi ber er meddela oss om ni inte godkänner utlämnandet av namn och adressuppgifter samt publicering av bilder/videos.


 


 

| Värmdö Scenskola | Box 107 134 22 Gustavsberg | 08 - 570 276 10 | info@varmdoscenskola.nu | PG 4251555-1 |

Design Wilgot Hansson © 2018 Värmdö Scenskola

 

 

 


S