Värmdö Scenskola
WE DO ART 1990-2018

Stolt konstaterar vi att många av våra elever kvalificerar sig och blir antagna till scenisk högre utbildning inom dans, teater och musik.
Flera av våra elever har även engagerats i professionella sammanhang, bl.a. på Dramaten

Vår framgångsrika och unika ungdoms föreställningsprojekt

Vi har en unik process som går från träning i respektive sceniskt område;Teater Dans Sång Musik på höstterminen till en produktionsinriktad vårtermin där alla våra elever medverkar, där alla får stå på scen och där vi blandar och presenterar skolans sceniska uttryck i en gemensam föreställning.
Något vi vill kalla för ett fantastiskt ungdomsteaterprojekt.
Vi som undervisar är professionella regissörer,
skådespelare,dansare, musiker och cirkusartister och vi har alla en önskan att dela med oss av den kuskap vi själva har i våra konstnärliga yrken.

Manusbibliotek
Hyr gärna manus från oss.
Bearbetade och dramatiserade klassiker för barn och ungdomar med många rollkaraktärer Författare som W. Shakespeare, A. Strindberg, Ch. Dickens, J.M. Barrie, M. Ende och Bröderna Grimm.
Se mer under produktioner
.

Riktlinjer för skolans uppdrag gällande mål, normer och värden. Klicka Här

Våga Visas kundundersökning
Betygsskala 1-4
Utveckling Lärande 3.6
Ansvar Inflytande 3.2
Normer Värden 3.8
Styrning Ledning 3.6

WE DO ART
1990 - 2018

Välkomna till vårterminen 2018

Inför vårterminen.
Kallesle går ut till redan inskriven elev.
Eleven behåller sin plats till dess att en avanmälan görs.


Start datum för vårens kurser


Dans och Teater vecka 3
Showdanslek vecka 4
Musik och Sång vecka 4


Vårens produktion
Ett Drömspel
Av
August Strindberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VÅRTERMIN 2018

Vårvinterkurs
Gästlärare Amelia
direkt från Los Angeles


Lokaler:
Mån Ung-Kulturhuset 18.45-20.15
Tors Kristallsalen 18.00-19.30

15 jan - mix jazz
18 jan mix jazz
29 jan teknik jazz
1 feb feminine jazz
5 feb teknik jazz
8 feb feminine jazz

Kursavgift: 9 lektioner: 700 kr
Kursavgift/lektion: 150 kr
Anmälan: info@varmdoscenskola.nu

Våra lokaler
Ung-Kulturhuset
Gustavsbergs centrum ovanpå lilla Coop butiken.

Gustavsbergs Teater. Gustavsbergs centrum.

Ekvallens Spegelsal

Kolla gärna klippen på scenskolans
YouTube kanal där du nu kan se flera produktioner i sin helhet.

Du är alltid välkommen till oss. Vi tar emot elever löpande hela terminen.

Antal lektionstillfällen
Höstterminen 14 ggr
Vårterminen 13 ggr då vårterminen avslutas med föreställningar, uppspel och framträdande. 


 

| Värmdö Scenskola | Box 107 134 22 Gustavsberg | 08 - 570 276 10 | info@varmdoscenskola.nu | PG 4251555-1 |

Design Wilgot Hansson © 2018 Värmdö Scenskola

 

 

 


S