Bernardas hus

Av
F. Garcia Lorca

Benardas Hus i regi
av
Sergej Merkusjev.

Pjäsen utspelar sig på den spanska landsbygden och handlar om makt, förtryck, kärlek och hat. Den försöker visa generationsmotsättningar mellan de gamla - som blint följer oskrivna, oftast omänskliga lagar - och de unga som försöker bryta sig ut men blir utstötta och lämnade åt sitt öde.

Elever från Värmdö Scenskolas teaterverkstad bjöd på en fantastisk Bernardas Hus

 


 

 

 

 

 

 

 

 

| Värmdö Scenskola | Box 107 134 22 Gustavsberg | 08 - 570 276 10 |info@varmdoscenskola.nu| PG 4251555-1 |

Design Wilgot Hansson © 2020 Värmdö Scenskola

 
S