Annacarin Nilsson

Teater och sånglärare

Annacarin är utbildad teaterrgissör, teater- och dramalärare samt röst- och rörelsepedagog.

Annacarin har arbetat som teaterpedagog på Kulturama, Södra Latins teaterlinje, Vår Teater i Stockholm samt Teatercentrum i Göteborg. Hon har lång erfarenhet som regissör och har ett trettiotal produktioner bakom sig med såväl professionella skådespelare som amatörer. Hon har arbetat med både ungdomar och vuxna.

Det som utmärker hennes arbete inom teater är intresset för röst och rörelse. Hon menar att kvalitén i den sceniska gestaltningen ökar med en bra basträning i röst och rörelse.

Mer info om Annacarin:
Hemsida
 

 

 


 

 

| Värmdö Scenskola | Box 107 134 22 Gustavsberg | 08 - 570 276 10 | info@varmdoscenskola.nu | PG 4251555-1 |

Design Wilgot Hansson © 2020 Värmdö Scenskola

 
S