Dance-Acro

Dance-Acro - Ett spännande möte med både dansen och arobatiken som uttryck.Här kommer eleven lära sig hur man kan blanda akrobatik med dans. Kursen fokuserar på akrobatik på matta och modern/nutida dans och improvisation. Vi jobbar på tekniska moment i både dans och akrobatik och på att hitta länkar mellan de två konstformerna genom improvisation och koreografi. Vi kommer även experimentera med par-akrobatik.

Antal lektionstillfällen
Höstterminen 14 ggr
Vårterminen 13 ggr då vårterminen avslutas med föreställningar, uppspel och framträdande

 

 

 
Kurs Dag Tid Nivå Ålder Lokal Lärare Pris/termin  
dance-acro fredag 16.00-17.00 N 10-12 ung-kulturhuset Marian 1650 kr
dance-acro fredag 17.00-18.00 N 12-14 ung-kulturhuset Marian 1650 kr
               
               
               
               
 
 
       

 

| Värmdö Scenskola | Box 107 134 22 Gustavsberg | 08 - 570 276 10 | info@varmdoscenskola.nu | PG 4251555-1 |

Design Wilgot Hansson © 2021 Värmdö Scenskola

 
S