Teater

Teater handlar om att använda och utveckla sin fantasi, kreativitet, spontanitet och innlevelseförmåga.
Du kommer att arbeta med begrepp som; närvaro, riktning, fokus, vilja, handling, hinder, rum, inlevelse/upplevelse, sinnesträning, neutralitet, dynamik, energi, samspel och lyhördhet.

Antal lektionstillfällen
Höstterminen 14 ggr
Vårterminen 13 ggr då vårterminen avslutas med föreställningar, uppspel och framträdanden

 
Kurs Dag Tid Nivå Ålder Lokal Lärare Pris/termin  
               
Teater Tisdag 15.30-16.30 F1 8-10 Ung-Kulturhuset Jakob 1500 kr
Teaterlek Tisdag 16.30-17.15 N 7-8 Ung-Kulturhuset Jakob 1500 kr
Teater Tisdag 17.15-18.15 F2 12-14 Ung-Kulturhuset Jakob 1500 kr
Teater Tisdag 18.15-19.15 F3 14-16 Ung-Kulturhuset Jakob 1500 kr
Teater Torsdag 16.00-17.00 F1 10-12 Ung-Kulturhuset Annacarin 1500 kr
Teater Torsdag 17.00-18.00 F2 12-14 Ung-Kulturhuset Annacarin 1500 kr
Teater Torsdag 18.00-19.00 F3 14-16 Ung-Kulturhuset Annacarin 1500 kr
Teater vuxen Torsdag 19.00 -20.00   vuxen Ung-Kuturhuset Annacarin 1500 10 ggr
       

 

| Värmdö Scenskola | Box 107 134 22 Gustavsberg | 08 - 570 276 10 | info@varmdoscenskola.nu | PG 4251555-1 |

Design Wilgot Hansson © 2018 Värmdö Scenskola

 
S