Teaterlek

Vad gör vi på Teaterleken?

Det ser ut som lek men det är arbete och leken ett verktyg för att minimera rädslan för det okända.
/ S. Osten

Teaterleken utgår från barnens egen fantasi och tillsammans gör vi sagor och miniteater. Vi leker lekar och genom leken tränar vi oss på att vara tillsammans i en grupp, att uttrycka våra känslor och vi övar upp vår koncentrationsförmåga.
Istället för att använda färdig text arbetar vi med charader, sagor, bilder och föremål som grund för våra improvisationer som så småningom leder till dialog och samspel.
Och, framför allt så har vi roligt.

Antal lektionstillfällen
Höstterminen 14 ggr
Vårterminen 13 ggr då vårterminen avslutas med föreställningar, uppspel och framträdanden


 
Kurs Dag Tid Nivå Ålder Lokal Lärare Pris/termin  
Teaterlek Torsdag 16.30-17.15 N 7-8 Ung-Kulturhuset Cecilia 1650 kr
               
               
               
               
               
 
 
       

 

| Värmdö Scenskola | Box 107 134 22 Gustavsberg | 08 - 570 276 10 | info@varmdoscenskola.nu | PG 4251555-1 |

Design Wilgot Hansson © 2021 Värmdö Scenskola

 
S