Värmdö Scenskola
WE DO ART

Stolt konstaterar vi att många av våra elever kvalificerar sig och blir antagna till scenisk högre utbildning inom dans, teater och musik.
Flera av våra elever har även engagerats i flera professionella sammanhang.

Vår framgångsrika och unika ungdoms föreställningsprojekt
Vi har en unik process som går från träning i respektive sceniskt område;Teater Dans Sång Musik på höstterminen till en produktionsinriktad vårtermin där alla våra elever medverkar, där alla får stå på scen och där vi blandar och presenterar skolans sceniska uttryck i en gemensam föreställning.
Något vi vill kalla för ett fantastiskt ungdomsteaterprojekt.
Vi som undervisar är professionella regissörer,
skådespelare,dansare, musiker och artister och vi har alla en önskan att dela med oss av den kuskap vi själva har i våra konstnärliga yrken.

Manusbibliotek
Hyr gärna manus från oss.
Bearbetade och dramatiserade klassiker för barn och ungdomar med många rollkaraktärer Författare som W. Shakespeare, A. Strindberg, Ch. Dickens, J.M. Barrie, M. Ende och Bröderna Grimm.
Se mer under produktioner
.

Riktlinjer för skolans uppdrag gällande mål, normer och värden samt likabehandlingsplan.

Klicka Här


 


 

 

  

 

 


 

 

 

 

 


VÅREN 2022

START VECKA 5
.
Vi startar alla kurser vecka 5.

Redan inskriven elev
Redan inskriven elev behåller sin plats till dess att en avanmälan görs.

Avanmälan
Om du inte vill fortsätta vill vi ha din avanmälan snarast.
Via mail eller telefon.

Lov
Uppehåll i verksamheten under:
Sportlov Påsklov Höstlov

Dance-Acro
Ett spännande möte med både dansen och akrobatiken som uttryck.

Breakdansare gör er redo
Breakdance är ny OS-sport till sommar-OS i Paris 2024.

Vuxen grupper
Jazz Torsdag 18.30-19.30
Teater Torsdag 19.30-20.30

Våra lokaler
Ung-Kulturhuset
Gustavsbergs centrum.
Lokalerna ligger ovanpå Lilla Coop butiken.

Gustavsbergs Teater Gustavsbergs centrum.

Alltid välkommen
Du är alltid välkommen till oss. Vi tar emot elever löpande hela terminen.

CORONA-VIRUSET
Vi följer myndigheternas rekommendationer.
Med tanke på Corona-viruset är det extra viktigt att alla elever stannar hemma vid sjukdom och sjukdomstecken såsom hosta, halsont, feber, nysningar eller allmän sjukdomskänsla.
Vi har också ansvar att hålla säsongsinfluensa och andra infektioner borta så mycket som möjligt.
Det är förstås särskilt viktigt om man varit ute och rest!
Om någon i familjen blir sjuk, kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om symtomen och om ni har rest i något av de smittdrabbade områden.

För mer info, Klicka Här


Kolla gärna klippen på scenskolans
YouTube kanal där du nu kan se flera produktioner i sin helhet.

GDPR

Enligt dataskyddsförordningen måste vi informera om vilka personuppgifter vi har, till vilket ändamål och hur vi hanterar personuppgifterna.
De uppgifter vi har är elevens namn och personnr, adress, telefon och mail.
Elevens namn och adressuppgifter används vid fakturering. Fakturan skickas till målsman för eleven. Uppgifterna kommer endast att lämnas ut till Värmdö Kommuns egen enkätundersökning.
Vi lämnar inte ut mailadresser.
För att få publicera fotografier och videos från våra föreställningar behöver vi ha tillstånd av den avfotograferade eller dennes målsman.
Vi ber er meddela oss om ni inte godkänner utlämnandet av namn och adressuppgifter samt publicering av bilder/videos.


 


 

| Värmdö Scenskola | Box 107 134 22 Gustavsberg | 08 - 570 276 10 | info@varmdoscenskola.nu | PG 4251555-1 |

Design Wilgot Hansson © 2021 Värmdö Scenskola

 

 

 


S